خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

درباره 09126895328

توضیحات بیشتر

ساخت انواع دریچه های تنظیم هوا , دمپرهای بین کانالی

سقفی چهار طرفه آرمسترانگ

قیمت: 1.00

دریچه سقفی چهار طرفه آرمسترانگ

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

20 بازدید کل ، 0 امروز

دیواری

قیمت: 1.00

دریچه دیواری

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

213 بازدید کل ، 1 امروز

خطی ۳۰ درجه

قیمت: 1.00

دریچه خطی ۳۰ درجه

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

187 بازدید کل ، 1 امروز

خطی ۰ درجه

قیمت: 1.00

دریچه خطی صفر درجه

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

176 بازدید کل ، 1 امروز

دسترسی فن کوئل دو هوا دهی

قیمت: 1.00

دریچه دسترسی فنکوئل دو هوادهی

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

203 بازدید کل ، 1 امروز

اتاق عمل گرد

قیمت: 1.00

دریچه گرد اتاق عمل

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

261 بازدید کل ، 0 امروز

خطی اسلوت

قیمت: 1.00

دریچه خطی اسلوت

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

186 بازدید کل ، 1 امروز

فلکسیبل با لایه PVC  کمبی

قیمت: 1.00

فروش و وارد کننده لوله های فلکسیبل و انتقال هوا

کانال های فلکسی بل ( خرطومی) موسسه فنی مهندسی تیموری ، سریعترین ، مورد اطمینان ترین و ارزان ترین سیستم کانال توزیع هوا به شمار […]

195 بازدید کل ، 1 امروز

خطی ۳۰ درجه

قیمت: 1.00

دریچه خطی ۳۰ درجه

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

86 بازدید کل ، 1 امروز

سقفی گرد برجسته

قیمت: 1.00

دریچه سقفی گرد برجسته

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

78 بازدید کل ، 0 امروز

سقفی یک طرفه

قیمت: 1.00

دریچه سقفی یکطرفه

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

81 بازدید کل ، 2 امروز

کانال پره مخالف

قیمت: 1.00

دمپر کانال مخالف

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

12 بازدید کل ، 0 امروز

Zدریچه برگشت پره

قیمت: 12.00

دریچه پره Z

کانال های فلکسی بل ( خرطومی) موسسه فنی مهندسی تیموری ، سریعترین ، مورد اطمینان ترین و ارزان ترین سیستم کانال توزیع هوا به شمار […]

12 بازدید کل ، 0 امروز

دسترسی فن کوئل شیار ۱۸ سانتی

قیمت: 1.00

دریچه دسترسی فنکوئل شیار۱۸ سانت

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

30 بازدید کل ، 0 امروز

اتاق عمل گرد

قیمت: 1.00

دریچه اتاق عمل گرد

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

33 بازدید کل ، 1 امروز

گرد مشبک زنبوری

قیمت: 1.00

دریچه گرد مشبک زنبوری

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

32 بازدید کل ، 0 امروز

نازل

قیمت: 1.00

جت نازل

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

59 بازدید کل ، 0 امروز

دسترسی فن کوئل یک هوا دهی

قیمت: 1.00

دریچه دسترسی فنکوئل یک هوادهی

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

62 بازدید کل ، 0 امروز

خورشیدی ۱

قیمت: 12.00

دریچه خورشیدی ۲

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

47 بازدید کل ، 0 امروز

دیواری

 

دریچه دیواری

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

48 بازدید کل ، 1 امروز

فلکسیبل با لایه PVC  کمبی

 

وارد کننده لوله های انتقال هوا فلکسیبل

کانال های فلکسی بل ( خرطومی) موسسه فنی مهندسی تیموری ، سریعترین ، مورد اطمینان ترین و ارزان ترین سیستم کانال توزیع هوا به شمار […]

39 بازدید کل ، 0 امروز

ماسه گیر

قیمت: 1.00

لوور ماسه گیر

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

49 بازدید کل ، 0 امروز

دیفیوزر

قیمت: 9,126,895,328.00

جت دفیوزر

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

67 بازدید کل ، 0 امروز

پادری

قیمت: 1.00

لوور پادری

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

61 بازدید کل ، 1 امروز

صفحه 1 از 21 2