خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

درباره 09126895328

توضیحات بیشتر

ساخت انواع دریچه های تنظیم هوا , دمپرهای بین کانالی

خطی اسلوت

قیمت: 1.00

دریچه خطی اسلوت

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

28 بازدید کل ، 1 امروز

پادری

قیمت: 1.00

لوور پادری

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

41 بازدید کل ، 0 امروز

کانال پره مخالف

قیمت: 1.00

دمپر کانال مخالف

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

9 بازدید کل ، 0 امروز

فلکسیبل با لایه PVC  کمبی

قیمت: 1.00

لوله خرطومی هوا,کانال فلکسیبل انتقال هوا

کانال های فلکسی بل ( خرطومی) موسسه فنی مهندسی تیموری ، سریعترین ، مورد اطمینان ترین و ارزان ترین سیستم کانال توزیع هوا به شمار […]

13 بازدید کل ، 0 امروز

پشت بام

قیمت: 1.00

کلاهک پشت بام

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

44 بازدید کل ، 0 امروز

هوابر ایرفولی

قیمت: 1.00

دمپر هوا بر ایرفولی

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

39 بازدید کل ، 0 امروز

سقفی گرد تخت آرمسترانگ

قیمت: 1.00

دریچه سقفی تخت گرد آرمسترانگ

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

28 بازدید کل ، 1 امروز

سقفی چهار طرفه آرمسترانگ

قیمت: 1.00

دریچه سقفی چهار طرفه آرمسترانگ

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

48 بازدید کل ، 1 امروز

دیواری

قیمت: 1.00

دریچه دیواری

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

236 بازدید کل ، 0 امروز

خطی ۳۰ درجه

قیمت: 1.00

دریچه خطی ۳۰ درجه

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

211 بازدید کل ، 0 امروز

خطی ۰ درجه

قیمت: 1.00

دریچه خطی صفر درجه

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

206 بازدید کل ، 0 امروز

دسترسی فن کوئل دو هوا دهی

قیمت: 1.00

دریچه دسترسی فنکوئل دو هوادهی

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

230 بازدید کل ، 0 امروز

اتاق عمل گرد

قیمت: 1.00

دریچه گرد اتاق عمل

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

284 بازدید کل ، 0 امروز

خطی اسلوت

قیمت: 1.00

دریچه خطی اسلوت

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

213 بازدید کل ، 0 امروز

فلکسیبل با لایه PVC  کمبی

قیمت: 1.00

فروش و وارد کننده لوله های فلکسیبل و انتقال هوا

کانال های فلکسی بل ( خرطومی) موسسه فنی مهندسی تیموری ، سریعترین ، مورد اطمینان ترین و ارزان ترین سیستم کانال توزیع هوا به شمار […]

222 بازدید کل ، 0 امروز

خطی ۳۰ درجه

قیمت: 1.00

دریچه خطی ۳۰ درجه

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

115 بازدید کل ، 0 امروز

سقفی گرد برجسته

قیمت: 1.00

دریچه سقفی گرد برجسته

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

109 بازدید کل ، 1 امروز

سقفی یک طرفه

قیمت: 1.00

دریچه سقفی یکطرفه

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

107 بازدید کل ، 0 امروز

کانال پره مخالف

قیمت: 1.00

دمپر کانال مخالف

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

33 بازدید کل ، 0 امروز

Zدریچه برگشت پره

قیمت: 12.00

دریچه پره Z

کانال های فلکسی بل ( خرطومی) موسسه فنی مهندسی تیموری ، سریعترین ، مورد اطمینان ترین و ارزان ترین سیستم کانال توزیع هوا به شمار […]

38 بازدید کل ، 0 امروز

دسترسی فن کوئل شیار ۱۸ سانتی

قیمت: 1.00

دریچه دسترسی فنکوئل شیار۱۸ سانت

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

55 بازدید کل ، 1 امروز

گرد مشبک زنبوری

قیمت: 1.00

دریچه گرد مشبک زنبوری

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

57 بازدید کل ، 0 امروز

اتاق عمل گرد

قیمت: 1.00

دریچه اتاق عمل گرد

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

58 بازدید کل ، 0 امروز

دسترسی فن کوئل یک هوا دهی

قیمت: 1.00

دریچه دسترسی فنکوئل یک هوادهی

موسسه فنی مهندسی تیموری همچون گذشته آمادگی خود را جهت استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مهندسین محترم مشاور و تاسیسات در جهت هرچه بهتر […]

99 بازدید کل ، 0 امروز

صفحه 1 از 21 2