خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

درباره pakhshe-cable

  • تاریخ عضویت: ۲۹ آذر ۱۳۹۹

توضیحات بیشتر

ca892adf-e8e9-4610-a2cf-d78821e828b2

قیمت: 1.00

قیمت کابل مفتول ۷۰+۱۵۰*۳ در تهران

کابل مفتول ۷۰+۱۵۰*۳ کابل مفتول ۹۵+۱۸۵*۳ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو ارسال به سراسر کشور در کمترین […]

14 بازدید کل ، 0 امروز

۹۲fab66f-735b-4c82-b013-ac6155a17e7f

قیمت: 1.00

قیمت کابل مفتول ۵۰+۹۵*۳ در تهران

کابل مفتول ۵۰+۹۵*۳ کابل مفتول ۷۰+۱۲۰*۳ کابل مفتول ۷۰+۱۵۰*۳ کابل مفتول ۹۵+۱۸۵*۳ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو […]

16 بازدید کل ، 0 امروز

a6d6129c-a614-4ba3-87c3-7fe89d2f7255

قیمت: 1.00

قیمت کابل مفتول ۷۰+۱۲۰*۳ در تهران

کابل مفتول ۷۰+۱۲۰*۳ کابل مفتول ۷۰+۱۵۰*۳ کابل مفتول ۹۵+۱۸۵*۳ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو ارسال به سراسر […]

15 بازدید کل ، 0 امروز

۱۷۶e3a5b-781d-4001-bce7-95aeee4066ba

قیمت: 1.00

قیمت کابل مفتول ۹۵+۱۸۵*۳ در تهران

کابل مفتولی کابل افشان کابل تخت کابل سرب و زره دار  کابل آلومینیوم کابل مخابراتی کابل آیفون کابل شبکه کابل کواکسیال کابل شیلد دار سیم […]

13 بازدید کل ، 0 امروز

۹۲fab66f-735b-4c82-b013-ac6155a17e7f

قیمت: 1.00

قیمت کابل مفتول ۲۵+۵۰*۳ در تهران

کابل مفتول ۲۵+۵۰*۳ کابل مفتول ۳۵+۷۰*۳ کابل مفتول ۵۰+۹۵*۳ کابل مفتول ۷۰+۱۲۰*۳ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو […]

14 بازدید کل ، 0 امروز

۵c4fc56c-50ca-4821-8684-b6c5a0057614

قیمت: 1.00

قیمت کابل مفتول ۳۵+۷۰*۳ در تهران

کابل مفتول ۳۵+۷۰*۳ کابل مفتول ۵۰+۹۵*۳ کابل مفتول۷۰+۱۲۰*۳ کابل مفتول ۷۰+۱۵۰*۳ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو ارسال […]

14 بازدید کل ، 0 امروز

۳e0e23e4-0d7f-44b8-a904-acbf0bc7e46b

قیمت: 1.00

قیمت کابل مفتول ۱۶+۳۵*۳ در تهران

کابل مفتول ۱۶+۳۵*۳ کابل مفتول ۲۵+۵۰*۳ کابل مفتول ۳۵+۷۰*۳ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو ارسال به سراسر […]

12 بازدید کل ، 0 امروز

۷aafa9e3-a373-4658-bc4b-cc45ba84bcb2

قیمت: 1.00

قیمت کابل مفتول ۱۶+۲۵*۳ در تهران

کابل مفتول ۱۶+۲۵*۳ کابل مفتول ۱۶+۳۵*۳ کابل مفتول ۲۵+۵۰*۳ کابل مفتول ۳۵+۷۰*۳ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو […]

13 بازدید کل ، 0 امروز

۹۱۲۸۷c8e-bd24-49ca-8921-dc36965ab016

قیمت: 91.00

قیمت کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۴ در تهران

کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۴ کابل شیلد ۱*۲۴ کابل شیلد۱٫۵*۲۴ کابل شیلد۲٫۵*۲۴ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو ارسال به […]

8 بازدید کل ، 0 امروز

۱۷۶e3a5b-781d-4001-bce7-95aeee4066ba

قیمت: 71.00

قیمت کابل شیلد ۰٫۵*۲۶ در تهران

کابل شیلد ۰٫۵*۲۶ کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۶ کابل شیلد۱*۲۶ کابل شیلد ۱٫۵*۲۶ کابل شیلد ۲٫۵*۲۶ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید […]

9 بازدید کل ، 0 امروز

cef9a151-41ea-4c39-845b-ef18710ec130

قیمت: 152.00

قیمت کابل شیلد ۱٫۵*۲۴ در تهران

کابل شیلد ۱٫۵*۲۴ کابل شیلد ۲٫۵*۲۴ کابل شیلد ۰٫۵*۲۴ کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۴ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو […]

6 بازدید کل ، 0 امروز

۱۳۰۸۲e4c-9db2-4a74-861d-426b08a2d016

قیمت: 75.00

قیمت کابل شیلد ۰٫۲۵*۲۴ در تهران

کابل شیلد ۰٫۲۵*۲۴ کابل شیلد ۰٫۵*۲۴ کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۴ کابل شیلد ۱٫۵*۲۴ کابل شیلد ۲٫۵*۲۴ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد […]

6 بازدید کل ، 1 امروز

۹۲fab66f-735b-4c82-b013-ac6155a17e7f

قیمت: 273.00

قیمت کابل شیلد ۲٫۵*۲۴ در تهران

کابل شیلدار کابل مسی کابل آلومینیومی کابل و سیم ساختمانی فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو ارسال به […]

7 بازدید کل ، 0 امروز

۱ca54414-45cf-4896-99cb-a386530e531c

قیمت: 108.00

قیمت کابل شیلد۱*۲۴ در تهران

کابل شیلد۱*۲۴ کابل شیلد۱٫۵*۲۴ کابل شیلد۲٫۵*۲۴ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو ارسال به سراسر کشور در کمترین […]

11 بازدید کل ، 0 امروز

۲e618eb1-bca7-4281-b3f5-9593466fb794

قیمت: 89.00

قیمت کابل شیلد ۱*۲۰ در تهران

کابل شیلد ۱*۲۰ کابل شیلد ۱٫۵*۲۰ کابل شیلد ۲٫۵*۲۰ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو ارسال به سراسر […]

8 بازدید کل ، 0 امروز

۷aafa9e3-a373-4658-bc4b-cc45ba84bcb2

قیمت: 60.00

قیمت کابل شیلد ۰٫۵*۲۰ در تهران

کابل شیلد ۰٫۵*۲۰ کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۰ کابل شیلد ۱*۲۰ کابل شیلد ۱٫۵*۲۰ کابل شیلد ۲٫۵*۲۰ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد […]

8 بازدید کل ، 0 امروز

۸۲e0595f-bba5-45d4-8b5d-c6e7ba45a49b

قیمت: 72.00

قیمت کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۰ در تهران

کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۰ کابل شیلد۱*۲۰ کابل شیلد ۱٫۵*۲۰ کابل شیلد ۲٫۵*۲۰ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو ارسال […]

8 بازدید کل ، 0 امروز

۹۹edffad-4dac-4b0a-a1a3-7744a02f4378

قیمت: 117.00

قیمت کابل شیلد ۱٫۵*۲۰ در تهران

کابل شیلد ۱٫۵*۲۰ کابل شیلد ۲٫۵*۲۰ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت نیرو ارسال به سراسر کشور در کمترین […]

7 بازدید کل ، 0 امروز

۷۶f06346-6fc8-4ffa-bbf2-0e9c113373dc

قیمت: 204.00

قیمت کابل شیلد ۲٫۵*۲۰ در تهران

کابل قدرت زره دار مسی کابل قدرت شیلد دار مسی کابل شیلد دار و زره دار کابل فشار متوسط تک رشته مسی ساده و زره […]

7 بازدید کل ، 1 امروز

۵c4fc56c-50ca-4821-8684-b6c5a0057614

قیمت: 59.00

قیمت کابل شیلد ۰٫۲۵*۲۰ در تهران

کابل شیلد ۰٫۲۵*۲۰ کابل شیلد ۰٫۵*۲۰ کابل شیلد ۰٫۷۵*۲۰ کابل شیلد ۱*۲۰ کابل شیلد ۱٫۵*۲۰ کابل شیلد ۲٫۵*۲۰ فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم […]

8 بازدید کل ، 1 امروز

۱۳۰۸۲e4c-9db2-4a74-861d-426b08a2d016

قیمت: 10.00

قیمت کابل آلومینیوم_زمینی۹۵*۱ NAYYدر تهران

کابل آلومینیوم_زمینی۹۵*۱ NAYY کابل آلومینیومی فشار ضعیف ۳ فاز سایز ۱۵۰+۳۰۰*۳ کابل آلومینیومی فشار ضعیف ۳ فاز سایز ۱۲۰+۲۴۰*۳ کابل آلومینیومی فشار ضعیف ۳ فاز […]

34 بازدید کل ، 0 امروز

۰۰۵c043a-c759-4ddd-81ee-b3a1cd794cfb

قیمت: 10.00

قیمت کابل آلومینیوم_زمینی۵۰*۱ NAYYدر تهران

کابل آلومینیوم_زمینی۵۰*۱ NAYY کابل مفتولی و نیمه افشان مسی زمینی سه فاز و تک فاز کابل فشار ضعیف XLPE کابل افشان لاستیکی گرد و تخت […]

43 بازدید کل ، 0 امروز

۹۴۰۹۸۳۳f-b3bc-4e2c-a88d-f4197b7ef5c0

قیمت: 10.00

قیمت کابل آلومینیوم_زمینی۱۵۰*۱ NAYYدر تهران

کابل آلومینیوم_زمینی۱۵۰*۱ NAYY کابل شبکه CAT6 تست فلوک روکش کابل لگراند UTP استاندارد مرجع کابل های با عایق و روکش PVC فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش […]

41 بازدید کل ، 1 امروز

۸۱۰d7d31-4613-4950-9c68-5e6082a31be3

قیمت: 10.00

قیمت کابل آلومینیوم_زمینی۷۰*۱ NAYYدر تهران

کابل آلومینیوم_زمینی۷۰*۱ NAYY کابل برق کابل شیلدار کابل افشان کابل مفتولی کابل زمینی فروشگاه نیتل الکتریک مرکز پخش انواع سیم و کابل مورد تایید وزارت […]

38 بازدید کل ، 1 امروز

صفحه 1 از 31 2 3